Framnes Musikkorps Historie
fra framnes guttemusikkorps til framnes musikkorps
Stiftelsen av Framnes Guttemusikkorps 

Korpset ble stiftet ved konstituerende årsmøte 25.november 1941, og fikk navnet Framnes Guttemusikkorps.

 Initiativtakere var Thorvald Rosenblad og Andor Andersen. Thorvald Rosenblad hadde allerede 15.oktober 1915, stiftet Sandefjord Guttemusikkorps sammen med konsul Johan Bryde. 

Det meldte seg 29 interesserte gutter fra starten, og allerede på våren 1942, var antallet kommet opp i 41 gutter. 

Thorvald Rosenblad ble korpsets første dirigent. I tillegg var han fra første stund med på organisering av pengeinnsamling til instrumenter. Dette var et vanskelig arbeid i tiden hvor landet var okkupert. 
Faktisk hadde Rosenblad, sammen med korpsets første formann, Andor Andersen, klart å samle inn nok midler til at alle de 41 guttene fikk hvert sitt instrument våren 1942. 

1 1942 ble Foreldreforening stiftet. Foreldreforeningen ble en viktig brikke i driften av korpset og dens første formann var O. Stilstrøm. 

Korpsets første øvingssted var Framnes Skole. Da skolen ble okkupert av tyskerne i 1944, måtte korpset ut av Framnes Skole.

 Framnæs Mekaniske Verksted stilte rom til disposisjon. Både ledelsen og fagforeningen ved FMV stilte seg meget positive til korpsets drift helt fra starten. Framnæs Mek. Verksted, ble en viktig samarbeidspartner for korpset , helt fram til nedleggelsen i 1986. 

Andor Andersen